AŞIRI TERLEME TEDAVİSİ

asiriTerleme

Aşırı koltukaltı terlemesi veya hiperhidroz bazı kişilerde görülen ve bu kişilerin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Terleme içn daha önce yapılan tedaviler umut vaad edici değildir. Günümüzde BOTOX koltuk altı terlemesini güvenli bir şekilde tedavi etmektedir. Tedavi ile ulaşılan belirgin ve güvenli etki hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır.Geçmişte hiperhidroz aşağıdaki yöntemlerle tedavi edilmekteydi: 
– Aluminyum hidroksit içeren preperatların kullanımı yanma ve tahriş riskinin olması ve de etkisinin yetersiz olması nedeniyle yaygın kullanılmamktadır.
– İontoforez denen elektrik akımının uygulandığı tedavi yöntemi elve ayak terlemeasinin tedavisinde uygundur, fakat koltukaltları için uygulanamaz. 
Yukarıdaki yöntemlerin etkisiz ve zor yöntemler olması, BOTOX’u avantajlı duruma getirmiştir.Terleme miktarı ter bezlerini uyaran sinirlerle kontrol edilir. BOTOX bu sinir uçlarında uyarıyı sağlayan asetilkolin salınımını inhibe eder. Böylece ter bezlerine uyarı ulaşmadığından ter salgısı oluşmaz.

BOTOX tedavisi muayene şartlarında 30 dakika içinde uygulanır.lokal anestezik krem koltuk altlarına işlem öncesi uygulanır, diğer tür anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Herbir koltukaltına seri enjeksiyonlarla  BOTOX enjekte edilir. Tedavinin etkisi birkaç saat veya gün içinde ortaya çıkar. Etkisi 6-10 ay devam eder, bazen bir yıla kadar uzayabilir.

BOTOX hiperhidroz tedavisinde oldukça güvenli bir yöntemdir. Enjeksiyon ter bezlerinin yoğun olduğu yüzeyel deriye yapılır. Dolayısıyla alttaki gevşetici etkisi yoktur. Ayrıca BOTOX ‘ un diğer deri bölgelerinde terlemeyi arttırıcı ve vücut ısı regülasyonunu bozucu etkisi yoktur. Sonuç olarak Dermatologlar hiperhidroz tedavisinde BOTOX’ u güvenle tavsiye etmektedirler.

ÜST