BAZAL METABOLİZMA HIZI ÖLÇÜMÜ

bazalOlcumu

Kan Tahlilleri ve BİA Ölçümü

BİA (BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ)

Bireylerin vücut yağ oranı; yaşa, boya, cinsiyete ve ağırlığa bağlı olarak farklı değerlerde olur. Vücut bileşenleri arasında yağ dokusu önemli bir yer tutar. Yağ dokusu dışında vücut ağırlığı kas, kemik ve su ağırlığından ibarettir. Şişmanlık durumunun saptanmasında ve sınıflandırılmasında vücut bileşenlerinin analizi önemlidir. Vücut bileşenlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de “Biyoelektrik Impedans Analizi” (BİA)dir.

BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ (BİA) ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Yağsız doku kitlesi ve yağın elektriksel geçirgenlik farkına dayalı bir analiz yöntemidir. BİA ile ölçülen elektriksel ve biyolojik parametreler kişiden kişiye değişiklik gösterir. BİA cihazının elektrik akımı 50kHz frekansa sahip 800mA’lik bir akımdır. Kaynak ve dedektör olarak isimlendirilen iki elektrodu vardır. Cihaz vücutta ohm kanununa göre farklı noktalar arasında gerilim oluşturur. Uygulama sırasında elektrotlar el ve ayak bileğine yerleştirilir. Elektrik akımı vücuttaki iletken materyeller aracılığıyla iki elektrot arasında akar. Akımı fiziksel olarak taşıyan vücut bileşenleri sodyum, potasyum gibi iyonlardır. Bu iletken materyaller kan ve idrarda yüksek, kaslarda orta, kemik,yağ ve havada düşük oranda bulunur.

Elektrik akımı esas olarak taşıyıcılığı yüksek olan materyaller içinden geçer. Gövde gibi vücudun geniş bölgelerinde akıma, rezistans daha düşüktür. Vücudun ön kol gibi bölümlerinde yüksek bir rezistans vardır.

BİA, duyarlı elektrotlar arasındaki yol üzerinde ortaya çıkan voltajı ölçer. Bu voltaj el bileğinden ayak bileğine kadar olan yolda yükün ünitesi başına harcanan enerjiyi gösterir. Akımın geçtiği yol vücut tipi, elektrolitler ve sıvı dağılımındaki farklılıklar nedeniyle kişiler arasında değişiklikler gösterir. BİA cihazı ile vücut yağ yüzdesi (%), yağ ağırlığı, yağsız doku oranı ve ağırlığı, toplam vücut ağırlığının % olarak sıvı seviyesi, toplam vücut su miktarı, bazal metabolik oran (tahmini), ortalama enerji gereksinimi(tahmini), beden kitle endeksi, akım geçişine karşı vücut direnci (impedans) saptanır.

BİA ile değerlendirilecek kişinin;
Testten en az 4-5 saat öncesinde hiçbir şey yememiş ve içmemiş olması, Testten 12 saat öncesinde hiçbir egzersiz yapmamış olmak, Testten önceki 24 saat içerisinde alkol ve kafein içeren içecek ve yiyecekleri tüketmemesi, test sonuçlarının doğru olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir.  Test, hamileliklerinin ilk dönemlerinde olanlara ve kalp pili taşıyan kişilere tavsiye edilmemektedir. Ascit, periferal ödem, travma, yanık, sepsis ve diyaliz sırasında, vücut sıvı dağılımının değiştiği durumlarda BİA analizi geçerli değildir. BİA cihazı, ölçüm kolaylığı, taşınabilirliği, maliyetinin nispeten düşük olması ve güvenilirliği nedeniyle vücut bileşenlerinin belirlenmesine yönelik diğer kompleks yöntemlere tercih edilmektedir.

KAN TAHLİLLERİ

Zayıflama programına başlamadan önce, kişinin varsa hastalıkları bilinmek zorundadır.Ayrıntılı olarak geçmişte geçirdiği rahatsızlıkların öyküsü de alır. Bu nedenle, en azından birkaç parametrelik tahlil yapılmalıdır. Eğer bilinen bir hasatlık durum varsa ona göre daha ayrıntılı tahliller de yapılmalıdır.Çünkü, zayıflamaya engel bir durum daha önceden bilinmeli, hastalıkların tedavi edilmesi ve kontrollerin düzenli olması sağlanmalıdır.

ÜST