BESLENME DANIŞMANLIĞI VE DİYET

– Kilo vermenin sa?l?kl? ve bilimsel olan tek yolu beslenmeyle al?nan ve aktiviteyle harcanan enerjinin kontrol edilmesi esas?na dayan?r.

– Gün içinde harcad???m?z enerjiden fazlas?n? al?rsak, bu fazla enerji vücutta ya? dokusu olarak depolan?r. Bu da kilo almak demektir. – Zay?flama program?na ba?layacak ki?ilerin önce doktor taraf?ndan kan tahlili ve genel fizik muayeneleri ile t?bbi de?erlendirmeleri yap?lmal?d?r. – Daha sonra Vücut Bile?im Analizleri yap?larak vücuttaki toplam su, ya?s?z doku kütlesi, ya? kütlesi ve bazal metabolizma h?zlar? belirlenir. Bu verilerden yola ç?karak da verilmesi gereken kilo hedeflenir. – Ki?inin sa?l?k durumu, vücuttaki total ya? birikimi, mesle?i, sosyal ya?am ko?ullar?, ya??, cinsiyeti göz önüne al?narak, doktor taraf?ndan ki?isel tercihler de dikkate al?narak beslenmesi planlan?r. – Sa?l?kl? bir bireye zay?flama döneminde hiçbir g?da maddesi yasaklanmaz. Günlük enerji gereksinimini a?mamak ve beslenme dengesini bozmamak ko?uluyla tüm yiyecekler serbesttir. T?bbi de?erlendirme a?amas?nda herhangi bir sorun saptan?rsa(Kolesterol veya Lipit yüksekli?i, Diyabet, Anemi, Kalp, Karaci?er, safra kesesi, mide vs. hastal?klar?, gibi) beslenme plan?nda bu durumlar da göz önünde bulundurularak gerekli önlemler al?n?r. – Zay?flamak için ya?am ko?ullar?n? de?i?tirmek, sosyal ya?amdan vazgeçmek ve ek aktiviteler gerekmez. Özel ürünler önerilmez. Günlük menüde her zaman her yerde kolayl?kla bulunabilecek yemekler yer al?r. – Haftada 1- 1,5 kilo, ayda 4-5 kilo verilmesi hedeflenir. – Program süresince ki?iler düzenli aral?klara doktorla görü?ür ve de?erlendirilir. Gerekiyorsa beslenme plan?nda de?i?iklikler yap?l?r. Özel günler için (y?lba??, do?um günü gibi) özel çözümler geli?tirilir. – Zay?flama programlar?n? uygularken temel ilke, ki?inin ola?an ya?am ak??? içinde beslenme al??kanl?klar?n? do?ru bir çizgiye getirmektir. E?er bu ilke gözetilmeden diyet uygulan?rsa, kilo verme dönemi sona erdi?inde tekrar eski kilolar geri al?nabilir.

 

Premenstüral Sendrom ADET DÖNEM?NDE BESLENME Adet dönemi; hormonlar?n etkiledi?i, 26-30 gün aras?nda olan, 3-7 gün süren periyodik bir dönemdir. Kad?nlarda hem biyolojik hem de psikolojik de?i?imler olur.

Dondurma

3 top dondurma yedi?inzde diyet listenizden 1 ince dilim ekmek+ 1 su barda?? yo?urt+1 porsiyon meyve ç?kar?n

Lahmacun

3 ince dilim ekmek+ 2 köfte kadar et

Hamburger

Hamburger 2 dilim ekmek, 15 gr et ve salatadan olu?ur. Kalori miktar? 260’d?r. Eritebilmek için 1 saat ko?u sonras? 3 saat jimnastik gerekmektedir.

Merkezimizde uygulanan programlar, kan analiz sonuçlar?na göre ki?iye özel haz?rlanmaktad?r.

Ekmek De?i?im Listesi
Her bir de?i?im 15 gr karbonhidrat, 2 gr protein içerir.
Ekmek 1 ince Dilim 25 gr
Light Ekmek 1,5 Dilim 40 gr
Etimek 2 Adet 20 gr
Diyet Bisküvi 3 Adet 30 gr
Grisini 4 Adet 18 gr
Galeta 3 Adet 20 gr
Simit 1,5 Adet 20 gr
Patates ¼ adet 25 gr
Pilav 1 Orta Boy 90 gr
Makarna 2 Yeme Ka???? 15 gr
Kuskus 2 Yemek Ka???? 15 gr
Eri?te 2 Yemek Ka???? 15 gr
Yufka 1/8 Adet 15 gr
Kestane 2 Orta Boy 25 gr
Ha?lanm?? M?s?r ½ orta boy 80 gr
Patlam?? M?s?r 1 Su barda?? 20 gr
Leblebi 1 Avuç 20 gr
Çorbalar
Mercimek 1 Kase 125 ml
Ezogelin 1 Kase 125 ml
Pirinç 1 Kase 125 ml
?ehriye 1 Kase 125 ml
Domates 1 Kase 125 ml
Et De?i?im Listesi
Her bir de?i?im 6 gr protein, 5 gr ya? içerir.
Beyaz Peynir 1 Kibrit Kutusu Büyüklü?ünde 30 gr
Dil Peyniri 1 Kibrit Kutusu Büyüklü?ünde 30 gr
Ka?ar Peynir 2/3 Kibrit Kutusu Büyüklü?ünde 20 gr
Lor ¼ Su Barda?? 40 gr
Yumurta 1 Adet 50 gr
Sosis ½ Adet 30 gr
Salam 1 ?nce Dilim 30 gr
Dana Jambom 1 ?nce Dilim 30 gr
Tavuk Jambom 1 ?nce Dilim 40 gr
Köfte 1 Yumurta Büyüklü?ünde 30 gr
Ku?ba?? Et 3-4 Parça 30 gr
Tavuk ( Derisiz ) 1 Yumurta Büyüklü?ünde 50 gr
Hindi ( Derisiz ) 1 Yumurta Büyüklü?ünde 50 gr
Bal?k 1 Yumurta Büyüklü?ünde 30 gr
Diyet Ton Bal?k   40 gr
Karaci?er 1 Yumurta Büyüklü?ünde 50 gr
Istakoz 1 Orta Boy 60 gr
Karides 5 Orta Boy 60 gr
Midye 5 Adet 60 gr
Sebze De?i?im Listesi
A Grubu Sebzeler
Bir de?i?im 6 gr karbonhidrat, 1 gr protein içerir.
Lahana 4 Yemek Ka???? 100 gr
Karnabahar 4 Yemek Ka???? 100 gr
Taze Kabak 4 Yemek Ka???? 150 gr
Patl?can 4 Yemek Ka???? 125 gr
Ispanak 4 Yemek Ka???? 150 gr
Paz? 4 Yemek Ka???? 150 gr
Ebe Gümeci 4 Yemek Ka???? 150 gr
Bamya 4 Yemek Ka???? 75 gr
Taze Fasulye 4 Yemek Ka???? 150 gr
Semizotu 4 Yemek Ka???? 150 gr

NOT: Ölçüler, sebzelerin pi?mi? hali için verilmi?tir. 

Meyve De?i?im Listesi
Bir de?i?im 12 gr karbonhidrat içerir.
Kay?s? 3 Adet 100 gr
Muz ( ?thal ) ½” 50 gr
Muz ( Yerli ) 1″ 50 gr
?ncir 1″ 80 gr
Kiraz 12″ 75 gr
Vi?ne 14″ 80 gr
Üzüm 15″ 80 gr
Yeni Dünya 6″ 125 gr
K?rm?z? Erik 5″ 100 gr
Ye?il Erik 10″ 200 gr
Çilek 12″ 175 gr
Kivi 1″ 100 gr
Kuru ?ncir 1″ 20 gr
Kuru Kay?s? 4″ 20 gr
Kuru Erik 5″ 20 gr
Hurma 5″ 20 gr
Kuru Üzüm 1 Yemek Ka???? 20 gr
Elma 1 Küçük 100 gr
Portakal 1 Küçük 100 gr
Mandalina 2 Küçük 100 gr
?eftali 1 Küçük 100 gr
Armut 1 Küçük 100 gr
Nar ½ Küçük 80 gr
Greyfurt ½ Orta 125 gr
Ayva ¼ Orta 80 gr
Avokado ½Orta 150 gr
Kavun 1 ?nce Dilim 200 gr
Karpuz 1 ?nce Dilim 200 gr
Ananas 1 ?nce Dilim 100 gr
Dut ½ Su Barda?? 60 gr
Portakal Suyu 1 Çay Barda?? 100 gr
Greyfurt Suyu 1 Çay Barda?? 100 gr
Nar Suyu 2/3 Çay Barda?? 80 gr
Vi?ne Suyu 2/3 Çay Barda?? 80 gr
Üzüm Suyu ½ Çay Barda?? 50 gr
Elma Suyu 1 Çay Barda?? 100 gr
Kuru Baklagil De?i?imi
Bir de?i?im 15 gr karbonhidrat, 5 gr protein içerir.
Kuru fasulye 4 Yemek Ka???? 25 gr
Nohut 4 Yemek Ka???? 25 gr
Mercimek 4 Yemek Ka???? 25 gr
?ç Bakla 4 Yemek Ka???? 25 gr
Barbunya 4 Yemek Ka???? 25 gr

NOT: Ölçüler bu gruptaki yiyeceklerin pi?mi? hali içindir 

Süt De?i?imi
Bir de?i?im 6 gr karbonhidrat, 4 gr protein, 3,5 gr ya? içerir.
Süt 1 Su Barda?? 160 gr
Yo?urt 1 Su Barda?? 160 gr

 Andrew Hammond Jersey

ÜST