CASMARA MASKE

casmaraMaske

Formüllerindeki aktif içerikleri sayesinde dokular?n elastikiyetini art?r?r. Derideki nemsizli?i gidererek ince k?r???kl?klar?n görünümünü yumu?at?r. Cilt yap?s? daha s?k?, canl? ve ???lt?l? bir görünüm al?r. Cilt bak?m? s?ras?nda veya özel kürler (6-8 hafta ) halinde uygulanabilir.Etkileri:
– Göz çevresi torbalanmalar?n? lenf drenaj ve anti ödem etkileri ile toparlar.
– Göz çevresi k?r???kl?klar?nda d??ar?dan içeri do?ru kuruma özelli?i ile ürünün periorbital bölgeye nüfuzunu güçlendirir.
– So?uk reaksiyonu ile kaslar? uyararak s?k?la?t?r?r.
– Burun kenar? çizgilerini düzelterek konturlar? belirginle?tirir.
– Boyun çizgilerindeki etkisini, so?uk maske özelli?i ile kaslar? toparlayarak gösterir.

Casmara bak?m çe?itleri:
– Reaffirming Bak?m: Toksin at?c?, ya?l?l??? emici ve nemlendirici.
– Green Bak?m: Oksijen verici, s?k?la?t?r?c? ve canland?r?c?.
– Vitamin Vegetable Bak?m: Antioksidan, canland?r?c? ve k?r???kl?k önleyici.
– Sensitive Bak?m: Yat??t?r?c? ve vitamin verici.
– Green Tea Bak?m: Antioksidan, canland?r?c? ve stres önleyici.
– Soya Bak?m : Besleyici, onar?c? ve canland?r?c?.
– Regenerin Bak?m: Hücre yenileyici ve sakinle?tirici.

 Todd Davis Womens Jersey

ÜST