HAKKIMIZDA

SEC_5529-copyZaman içinde mesleki bilgi alan?n? ve vizyonunu, yurtiçi ve yurtd??? kongrelere kat?l?p, yabanc? hekimlerin kliniklerinde uygulamal? e?itimler alarak ilerleten Dr. Meltem ÇET?N ve uzman kadrosu taraf?ndan 2004 y?l?nda kurulan “Özel Dipnot Estetik, t?p alan?ndaki son yenilikleri bulabilece?iniz en güvenilir ve en deneyimli adreslerden birisidir. D?PNOT’da ba?ar? ile uygulanabilen hizmetler ?öyle ba?l?kland?r?labilir;

Cilt Yenileme: IPL, Radyo Frekans Terapi, Vitamin Enjeksiyonlar?, Karbon Peeling, Dolgu ve Botox Uygulamalar?. K?lcal Damar Tedavisi: Dye ve NdYag Lazer, Enjeksiyon. Bölgesel ?nceleme ve Selülit Tedavileri: ImuPro300 G?da Tolerans Testi, Vücut analizi, Mezoterapi, Karboksiterapi, ThermaClinic ile RadyoFrekans Terapi, Akustik Dalga Terapisi (AWT), Ultrakavitasyon, LPG, VelaShape, Power Plate, G5. Profesyonel Cilt Bak?mlar?: Visia ile Foto?rafl? Cilt Analizi, Murad, Ingrid Millet, Payot ve IS Clinical ürünleri ile farkl? cilt tiplerine uygun kabin bak?mlar?, Oksijen Terapi. Vücut Bak?mlar?: AquaSpa ile rahatlat?c? bak?mlar.

Güleryüzlü hizmeti ilke edinen D?PNOT için tüm dünyadaki geli?melerin takip edilmesi ve eksiksiz olarak uygulanmas? en temel prensip. Sa?l?kl? ve hijyenik ortamda modern ve son teknoloji t?bbi cihaz donan?m? ile bilimsel, t?bbi tedavi yöntemlerini kullanmay? amaç edinmi?, Doktor, hem?ire ve estetisyenler’den olu?an deneyimli kadro gözetiminde tedavi görece?iniz D?PNOT’da, geli?en t?bb?n tüm olanaklar?ndan gönül rahatl???yla yararlanabilir, kendinizi bak?ml? ve sa?l?kl? hissedebilirsiniz.

 Jake Gardiner Jersey

ÜST