HAVYAR BAKIMI

Mükemmel Güzellik Fresh Caviar

Sadece cans?z ciltler için de?il ayn? zamanda olgun ciltlerde içinde üretilmi? yo?un bir yenileme bak?m?d?r.Fresh Caviar,havyar?n ciltteki tüm faydalar?n? kullanarak erken ya?lanmaya kar?? sava??r.Cildin ana hatlar?nda bulunmas? gereken nemlendirme,beslenme,s?k?la?t?rma gibi gereksinimler bu 3 a?amal? bak?mda bulunmaktad?r ve daha genç görünümlü bir cilt için temel besinlerin teminini sa?lar.

AKT?F ?ÇER?KLER

Havyar nadir bulunan ve çok de?erli bir maddedir.Vitellus latince vita yani hayat sözcü?ünden türemi?tir.Ya?amsal yap?lar?n geli?mesi ve olu?turulmas? için gereklidir.

 Christian Dvorak Jersey

ÜST