KALICI MAKYAJ

– Her sabah uyand???n?zda ya da günlük ya?ant?n?zda daha iyi görünmek mi istiyorsunuz?– Çok küçük ka?larla probleminiz mi var?

– Etkili bir göz makyaj? için vaktiniz mi yok?

– Daha belirgin ve dolgun dudaklar m? istiyorsunuz?

Kal?c? makyaj, derinin alt?na mineral özünün en az ?ekilde a??lanmas? demektir. Tamamiyle suya dayan?kl?d?r.

Göz çevresi, ka? ve dudak kenarlar?nda ba?ar? ile uygulanmaktad?r. Bütün boyalar alerji testinden geçirilmi?tir ve FDA onayl?d?r. Üstelik uygulamadan hemen sonra günlük aktivitelerinize geri dönebilirsiniz.

Yeni getirilen özel bir alet ile gerek rekonstrüktif gerek estetik amaçl? kal?c? makyaj uygulanmas?na ba?lanm??t?r. Dudak kenar?, kirpik kenar?, ka? ve çe?itli bölgelerde ba?ar? ile uygulanmaktad?r. Bu boyamalar ileride istenmedi?i taktirde özel lazerimiz ile tekrar yok edilebilmektedir.

 Derek Roy Authentic Jersey

ÜST