RÖNESANS DÖNEMİ

RÖNESANS Yöntemi ile Cilt Gençle?tirme ve Lifting

C?LTTE RÖNESANS ( Renaissance ) ETK?S?

?talyan uzman Prof. Dr. Annamaria Forenza taraf?ndan geli?tirilen RÖNESANS yönteminde kullan?lan ilaçlar Mikro ?ntradermal ?njeksiyon Tekni?i ( MIIT) ile cilde injekte ediliyor. Medikal estetik tedavilerde 27 sene boyunca kullan?lan ürünlerin en ba?ar?l?, en aktiflerinden olu?turulmu? 4 fakl? kokteyl ürün uygulan?yor cilde.

Ciltte; canl?l?k, parlakl?k, lifting, k?sacas? gençlik ve yeniden ?ekillenme sa?layan yöntemin özelli?i, mimikleri dondurmadan yani kas ve mimik hareketlerini her zamanki gibi yaparak, ki?iye 4 – 5 ya? genç görünme etkisi yap?yor.

RAFFAELLO, T?Z?ANO, M?CHELANGELO ve MONA L?SA

Bu teknikte kullan?lan ürünlerin isimleri Rönesans döneminin ünlü sanatç?lar?n?n ad?n? ta??yor. Ürünlerin içinde kokteyl halinde Hyaluranik Asit, Kollagen, Aminoasitler, Enzimler, Vitaminler, Çam F?st??? Özü ( Pinus Pinaster), Karnitin, Cafein, Omega 3, 6, 9 ve Organik kök hücreleri (Meristem Hücreleri) gibi maddeler de?i?ik kombinasyonlarda bulunuyor.

Meristem ( Organik Kök ) hücrelerin esas özelli?i, s?k s?k bölünerek (mitoz bölünme) yeni hücreler meydana getirmesi. Olu?an yeni hücrelerde cildi yeniliyor, gençle?tirme ve lifting etkisi yarat?yor.

 

UYGULANDI?I BÖLGELER

Yüz, boyun, dekolte, eller, ayaklar, bacaklar, kar?n, uyluk içleri, kol altlar?, göz alt? morluklar?, göz alt? k?r???k ve torbalar?.

 Chase Utley Jersey

ÜST